ศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตก

สิงหาคม 23, 2011

ศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตก

หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นในอารยธรรมยุโรป อียิปต์ กรีก

โรมัน ซึ่งมีการพัฒนามาเป็นเวลากว่าสามพันปี จนมีรูปแบบแนวคิด ความเชื่อตามยุคสมัยต่าง ๆ

1.สมัยโบราณ

ได้แก่ ยุคหินเก่า หินใหม่ อียิปต์ กรีก โรมัน มนุษย์ยุคหินเป็นยุคที่ยัง

ไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มนุษย์โครมันยอง จะสร้างงานศิลปะขึ้นตามความ

เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ อภินิหาร เช่น ภาพเขียนบริเวณฝาผนังถ้ำ อนุสาวรีย์หิน สมัยอียิปต์มีการสร้าง

พีระมิดรูปสลักหินฟาโรห์ จิตรกรรมฝาผนัง สมัยกรีกมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า เช่น ซีอุส เฮอร์คิวลิศ

โพไซคอน จึงมีรูปเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับเทพในสมัยโรมันมีการสร้างซุ้มประตูโค้งต้อนรับผู้ที่ได้รับ

ชัยชนะ

2.สมัยกลาง

ชาวตะวันตกเริ่มนับถือศาสนาคริสต์ จึงนิยมสร้างศิลปกรรมเพื่อทำนุบำรุง

ศาสนา เช่น สร้างโบสถ์วิหาร มีการประดับกระจกสีบริเวณหน้าต่าง มีการสร้างภาพจากกระเบื้องสี

และเขียนภาพแบบปูนเปียก สร้างประติมากรรมจากหินอ่อน ที่มีรูปแบบของสัดส่วนตามลักษณะกาย

วิภาค ส่วนศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับแบบอย่างจากตะวันตก คือพระที่นั่งอนันตสมาคม

สร้างด้วยหินอ่อน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งมีตัวอาคารแบบตะวันตก

3.ศิลปะสมัยใหม่

เริ่มตอนปลายศตวรรษที่ 18 จะแสดงออกซึ่งเป็นความจริงในสังคม

มากกว่าเรื่องศาสนา เช่น สภาพสังคม สงคราม ภาพทิวทัศน์ ความประทับใจธรรมชาติ ความเพ้อฝัน

จินตนาการ วิถีชีวิตของคนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเหมือนจริงเป็นแบบดัดแปลงและ

นามธรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: